Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marrionette

Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2014

Výbor pracoval ve složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Tomáš Froyda, Simona Chalupová, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák, Lenka Šaldová  a sešel se ke 3 společným schůzím.

21. březen se z inicitaivy UNIMA celosvětově slaví jako  Světový den loutkového divadla.  České středisko informuje o této události tisk, česká loutková divadla a zveřejňuje a distribuuje každoroční poselství významné osobnosti k tomuto mezinárodnímu svátku (autorem letošního poselství byl argentinský loutkář Eduardo Di Mauro.

Ve dnech 19.-25.4.2014 se ve Varaderu na Kubě konalo zasedání Rady UNIMA International,  bylo to historicky první zasedání Rady v Latinské Americe. Kubánská UNIMA jej pořádala na základě rozhodnutí z čínského Chengdu z  r. 2012,  za podpory  Národní  rady pro scénická umění (Ministerstvo kultury).

Součástí zasedání byl i  11.ročník  mezinárodníhofestivalu „Taller International de Títeres“  v Matanzas, hlavním městě provincie a čtvrtém největším na Kubě. Zasedání se za České středisko UNIMA zúčastnil Stanislav Doubrava.

20.5.2014 si loutkáři  9. ročníkem Slavností UNIMA/UNIMA Festum si loutkáři , připomněli výročí založení UNIMA. Slavnost byla uspořádána Centrem českých loutkářů ( za spolupráce UNIMA) v Říši loutek.

„ České loutkové divadlo – tradice, legenda a skutečnost II.“, jehož první část bude reflexí české loutkářské tvorby a reprezentace v zahraničí z pohledu našich zahraničních hostů (ředitelů festivalů či členů odborných porot), ve druhé části představí doktorandi KALD DAMU své současné projekty.

Účast na semináři přislíbili tito zahraniční hosté: Anne-Francoise Cabanis, Livia Kroflin, Iveta Škripková, Szilárd Borároš, Robert Fowler, Ulla Dengsoe.

Zahraniční příspěvky budou k dispozici v českém překladu.

Seminář se bude konat 31.10.2014 od 10.00 v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu ve II. patře (Celetné 17,  Praha 1).

Tradiční Valná hromada Ćeského střediska UNIMA se bude konat bude na tento seminář volně navazovat.

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo hlasování odborné veřejnosti  o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi udělilo putovní cenu Erik. Vítěz ankety bude vyhlášen na závěr  Přeletu nad loutkářským hnízdem.

České středisko na webových stránkách http://unima.idu.cz/cs/ kromě zpráv o své činnost informovalo o probíhajících loutkových výstavách (Chrudim, Bulharsko), festivalech,  grantových možnostech aj.