Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2013

Výbor pracoval ve složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Tomáš Froyda, Simona Chalupová, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák, Lenka Šaldová  a sešel se ke 3 společným schůzím.

UNIMA 21.3. oslavila  Světový den loutkového divadla. Autorem letošního poselství k tomuto mezinárodnímu divadelnímu svátku byl italský umělec Roberto De Simóne. O Světovém dni loutkového divadla byla informovaná česká loutková divadla, členové UNIMA a ČTK.

Květnové výročí založení UNIMA si loutkáři připomněli Slavností UNIMA/UNIMA Festum, pořádanou již poosmé Centrem českých loutkářů (a za spolupráce UNIMA) v Říši loutek. Dne 20.5.2013 se zde na počest UNIMA střídala loutková představení s projekcemi. V rámci programu se uskutečnila i beseda s Ninou Malíkovou, předsedkyní UNIMA a odbornou expertkou IDU na loutkové divadlo, která prezentovala informace o úspěšné souborné výstavě českých loutek v USA.  Výstava trvala od8. března do 8. srpna 2013, nazvána byla „Strings Attached: The Living Tradition of Czech Puppetry“ a byla nejrozsáhlejší soubornou výstavou českých loutek ve Spojených státech.

Během festivalu Mateřinka ve dnech 18.-22.6.2013 se v Liberci uskutečnilo jednání komise mezinárodních loutkářských festivalů za podpory IDU/Českého střediska UNIMA.

UNIMA byla spolupořadatelem 23. ročníku loutkářské přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem. 

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo hlasování odborné veřejnosti  o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi udělilo putovní cenu Erik. V anketě zvítězilo a Cenu Českého střediska UNIMA – ERIK získalo letos Divadlo Husa na provázku z Brna za představení DÁŠEŇKA aneb PSÍ KUSY – Haf! Cena byla předána v rámci Přeletu nad loutkářským hnízdem.

Středisko UNIMA udělilo záštitu festivalu Spectaculo interesse (22.9. – 27.9.2013).

České středisko na webových stránkách http://unima.idu.cz/cs/ kromě zpráv o své činnost informovalo o probíhajících loutkových výstavách (USA, zámek Lešná, Chrudim, Prachatice), festivalech,  grantových možnostech aj.