Přihláška za člena UNIMA EN

Mezinárodní loutkařská unie

International Puppeteers Union

Union International de Marrionette

Časopis LOUTKÁŘ – inzerce

Časopis LOUTKÁŘ – časopis o loutkovém divadle nejen pro loutkáře

Časopis Loutkář je nestarším oborovým loutkářským časopisem na světě, který od r. 1912 vychází dodnes!

Vychází šestkrát ročně a najdete v něm pravidelně recenze, kritiky a rozhovory s divadelními tvůrci informace a články z loutkářských festivalů v Čechách i v zahraničí teoretické a historické studie portréty loutkových divadel – nezávislých skupin a amatérských souborů loutkové hry informace o tvorbě posluchačů na KALD DAMU zprávy z činnosti mezinárodní loutkářské organizace UNIMA

Na adrese redakce je možné objednat i starší čísla Loutkáře (do vyčerpání zásob)

Roční předplatné ( 6 čísel) – 300 Kč, cena jednoho čísla 70 Kč

Adresa redakce / address: Celetná 17, 110 00 Praha 1 telefon: 224 809 131, e-mail: loutkar@divadlo. cz http:// www.divadlo.cz/loutkar

Předplatné Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 17, CZ – 110 00 Praha 1 Bankovní účet: Komerční banka Praha 1, Staroměstské náměstí 480/24 114 07 Praha 1, Czech Republik Account No 19 5627380257 IBAN: CZ630100000019562738025