Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Světový den loutkového divadla 2010

Jako mnoho lidí i já jsem byl hluboce zasažen zemětřesením, které nedávno těžce zasáhlo Haiti.

Když jsem se díval na obrázky, které se objevovaly v televizi a na internetu, ptal jsem se, které ze všech divadelních  umění  by dokázalo nejlépe ukázat lidský rozměr podobné katastrofy?

Které médium by nejlépe vyvolalo soucit, aniž by kleslo k pouhému litování, které by vybízelo k solidaritě, aniž by spadlo  do moralizování, které by dokázalo nejlépe vyvolat v našich tělech ozvěnu fyzické bolesti ran a amputovaných končetin? Ptal jsem se sám sebe: jak by bylo možné přenést na jeviště nejen žal lidí z Haiti, ale zároveň i jejich nezlomnost, která nás tolik dojímá a inspiruje?

Zdálo se mi, že nejlepším nástrojem k zprostředkování této tragédie je loutka. Její bezmocnost, zranitelnost, ale stejnou měrou i síla její čistoty a nevinnosti se v ní spojují a vytvářejí mezi ní a divákem spojení, jež je intimní a unikátní.  Tato solidarita pravděpodobně vychází z velké přednosti, kterou loutka má před hraným divadlem a filmem:  herec hraje roli, loutka je ovšem vždy pravdivá.

Na rozdíl od živého herce nejsou krutosti páchané na loutce jen předstírané, a i když jsou její nitky přestřižené, když je bita, ponižována, vystavena špatnému zacházení či rozbíjena na kousky, nikdy si nestěžuje. Je pak spravena, slepena a zase stojí na vlastních nohách jako nová. Tento fakt obdařuje loutky ohromnou mocí, protože  přitom jako by byly schopné postavit se tváří v tvář rozbouřenému osudu a najít v sobě kuráž potřebnou k tomu,  aby svět povstal z trosek.

Robert Lepage

Autor letošního poselství UNIMA k Mezinárodnímu dni loutkového divadla  je všestranný umělec.  Využíváním nových technologií přinesl na scénu díla překračující standardní
postupy klasické scénografie.
Se svou skupinou EX Machina představil řadu divadelních produkcí, které dosáhly  mezinárodního uznání – např. Sedm
ramen řeky Ota, Trilogie draků, Odvrácená strana   měsíce a projekt Andersen.  Je podepsán pod filmy Profesionál, Le Polygraphe, No, Možný svět a adaptací Odvrácená  strana Měsíce.  Jeho umělecká pověst mu otevřela cestu k dalším projektům.
Vytvořil například režii k několika operám – mezi nimiž je např. i
Faustovo prokletí  v Metropolitní opeře v New Yorku.  Ve spolupráci s Peterem Gabrielem režíroval The Secret World Tour a Growing Up Tour.  Na jeho uměleckém kontě je i koncepce a režie inscenace KA, stálého představení  Cirque de Soleil v Las Vegas.   Podílel se také na výstavě Métissages/Křížení v Muzeu civilizace v Québecku.  V r. 2008, ke 400 výročí města Québeck, Robert Lepage a soubor EX Machina vytvořili  největší architektonický projekt, jaký byl kdy vytvořen: Le Moulin images MC.
Jeho dílo bylo oceněno mnoha významnými cenami.