Mezinárodní loutkářská unie

International Puppeteers Union


Union International de Marionette

Významné zahraniční ocenění pro expertku na loutkové divadlo Ninu Malíkovou

Dramaturgyně, expertka na loutkové divadlo a předsedkyně českého střediska mezinárodní loutkářské unie UNIMA Nina Malíková získala 8. prosince 2021 na festivalu Tradičního a rituálního divadla v Teheránu cenu Jalala Sattariho za celoživotní přínos a službu divadlu. Dalšími oceněnými je světoznámá  německo-americká legenda loutkového divadla Peter Schumann a iránský dramatik Jamshid Malekpur.

Nina Malíková vystudovala Katedru dějin a teorie divadla na Filozofické fakultě UK v Praze a poté působila jako dramaturgyně v činohře v Hradci Králové a v Divadle S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou). V současnosti působí jako předsedkyně českého střediska mezinárodní loutkářské unie UNIMA, jako pedagožka spolupracuje s Katedrou alternativního a loutkového divadla DAMU a publikuje v řadě odborných časopisů, jako jsou Divadelní noviny, SAD a Divadelní revue.  V letech 2000 až 2015 byla šéfredaktorkou časopisu Loutkář, nejstaršího odborného periodika na světě, se kterým dodnes spolupracuje.

Nina Malíková se dlouhodobě zasazovala a zasazuje o propagaci dobrého jména českého loutkářství ve světě a o uchování jeho paměti. Opakovaně působila v exekutivních funkcích Mezinárodní loutkářské unie UNIMA i jako prezidentka českého střediska této mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO. Kurátorsky se podílela na řadě výstav věnovaných historii i současnosti českého loutkového divadla a je spolautorkou úspěšné anglickojazyčné publikace Czech Puppet Theatre Yesterday and Today, kterou vydal Institut umění – Divadelní ústav, a řady textů o českém loutkovém divadle publikovaných v zahraničí. V neposlední řadě je Nina Malíková jednou z iniciátorek zápisu českého a slovenského loutkářství na seznam nehmotného dědictví UNESCO v roce 2016.

Ocenění je pojmenované po Jalalu Sattarim, významném iranologovi, mytologovi a spisovateli, který se celý život zajímal o vliv mýtů na lidskou psychiku. Na téma antropologie, mýtů a psychologie napsal přes 70 knih. V roce 2005 obdržel francouzský Řád čestné legie.

Cenu Jamala Sattariho založili organizátoři festivalu v roce 2011, aby ocenili významné mezinárodní osobnosti z oblasti kultury za jejich přínos v praktické i teoretické problematice performativních umění. Ocenění české umělkyně je velká pocta nejen pro ni, ale i pro Českou republiku a ukazuje sílu naší loutkařské tradice i přesah české divadelní tvorby ve světě“,  vysvětluje tajemnice českého střediska UNIMA Mirka Potůčková.

Dalšími oceněnými jsou významný německo-americký loutkař Peter Schumann, zakladatel newyorského divadla Bread and Puppets, a iránský dramatik Jamshid Malekpur.

UNIMA (Union Internationale de la Marionette) je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Československé středisko bylo zakládajícím členem UNIMA v roce 1929, po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 vzniklo české středisko, jehož administraci zajišťuje Institut umění – Divadelní ústav.